Eszterháy Károly Egyetem - Sárospatak

Szőlész-borász mérnök BSc

A képzés az Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar (EKE-AVK) kínálatában található meg (Sárospatak) képzési hely megnevezéssel

A Tokaj-hegyaljai történelmi és világörökségi borvidéken sárospataki központtal is indul 2017 szeptemberétől a szőlész-borász mérnök (BSc) képzés!
A képzés minőségét az Eszterházy Károly Egyetem és a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék elméleti és gyakorlati szakembereinek példaértékű összefogása garantálja: tudás és tradíció!
Szakmai partnerek: Dereszla Pincészet, Grand Tokaj Borászat, Patrícius Borház, Tokaj Oremus Pincészet, valamint a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa.

Az alapképzési szak képzési célja:
A képzés célja szőlész-borász mérnökök képzése, akik megszerzett szőlőtermesztési-borászati és ezzel összefüggő piaci ismereteik birtokában képesek a különféle nagyságú és szerkezetű termelőegységekben folyó szőlészeti-borászati munka szervezésére és irányítására, a K+F+I tevékenységben történő részvételre a szőlészet és borászat területén. Alkalmasak önálló borászati gazdaságok létrehozására és azok üzemeltetésére, valamint borászati termékek forgalmazására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.

A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

szőlész-borász mérnök (Engineer of Viticulture and Oenology)

A képzési idő félévekben: 7 félév
(6 félév elméleti képzés és az elméleti képzéshez kapcsolódó gyakorlati képzés + 1 félév összefüggő szakmai gyakorlat)

A képzés helyszíne:
Sárospatak (nappali, levelező). Nappali tagozaton duális képzésben is!

Finanszírozási forma:
magyar állami ösztöndíjas (nappali, levelező)
önköltséges (nappali, levelező)

Nyelvvizsga-követelmény:
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Mit fogsz tanulni?
A bor nem csupán egy árucikk, hanem olyan kultikus termék, ami az évszázadok, évezredek során beépült a különböző népek kultúráiba. Egy minőségi bor elkészítése mögött egy nagyon sokrétű tevékenység húzódik, aminek történelmi, technológiai, természeti és tudományos vonatkozási is lehetnek. Ha szőlész-borász szeretnél lenni, tanulmányaid során megismerkedhetsz a szőlő és bortermelés folyamataival, technológiai hátterével, a hazai és világfajtákkal. Fejlesztheted a borkóstolással kapcsolatos képességeidet. Tájékozott leszel az eredetvédelem, valamint a világ és a magyarországi borvidékek terén. Elsajátíthatod a szőlő biológiájával és ökológiai igényeivel, valamint a hazai és világfajták használatával, nemesítésével, a borászati kémiával és mikrobiológiával kapcsolatos alapvető ismereteket. Elsajátíthatod továbbá a rovartan, a növénykórtan, az agrometeorológia, a talajtan, szőlészeti vonatkozású ismeretanyagát, valamint a szőlő növényvédelmének alapjait. Ismereteket szerezel a szőlészetet és borászatot megalapozó természettudományi, mérnöki, valamint a szakma gazdaságtudományi alapjairól, a bormarketingről és a szőlő és bor rendeleti szabályozásáról. Összességében egy komplex tudásra tehetsz szert, ami szőlészeti-borászati tevékenység vertikumát lefedi. A képzés erős gyakorlati háttérrel rendelkezik, az ismereteket részben az egyetem ültetvényeiben és pincészetében sajátíthatod el. A hetedik szemeszter egy féléves szakmai gyakorlat, ami egy külsős, szőlészettel, borászattal foglalkozó vállalkozásnál kerül letöltésre.

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?
Az alapfokozat birtokában a szőlész-borász mérnökök alkalmasak: korszerű szőlőültetvények létesítésére és fenntartására, a megtermelt szőlő minőségét megtartó borkészítésre, szaktanácsadói és tervezési feladatok ellátására, a szőlő kórokozóinak, kártevőinek és az ültetvényben előforduló gyomnövényeknek a felismerésére, integrált szőlőtermesztés folytatására, a szőlőfeldolgozás és borkészítés irányítására, bormarketing végzésére, a borkezelés végzésére, a borharmónia lézrehozására irányuló módszerek alkalmazására, termelésfejlesztésre, mérnöki feladatok ellátására az irányító, ellenőrző és felügyelő hatóságoknal.
A képzés befejeztével egy komplex tudás birtokába jutsz, aminek segítségével képes vagy különféle nagyságú és szerkezetű pincészetekben, szőlészetekben folyó szőlészeti-borászati munka szervezésére és irányítására. Alkalmas leszel önálló borászati gazdaságok létrehozására, szakszerű üzemeltetésére, valamint borászati termékek elkészítésére és forgalmazására. Létre tudsz hozni és fenn tudsz tartani korszerű szőlőültetvényeket, és képes leszel az ezzel kapcsolatos ültetvény-beruházási tervdokumentációk, termesztési és borászati technológiai tervek készítésére. Felkészült leszel tanulmányaid mesterképzésben való folytatására.

A szakról további tájékoztatás kérhető:
Dr. Zsófi Zsolt egyetemi docens, szakfelelős
E-mail: zsofi [pont] zsolt [kukac] uni-eszterhazy [pont] hu
Telefon: +36 - 20 - 805 - 41 - 81

A felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekben a Sárospataki Comenius Campus Oktatási Csoportja ad tájékoztatást:
3950 Sárospatak Eötvös út 7.
Telefon: +36 - 47 - 513 - 000 / 2605 , 2807
E-mail: s [pont] felvi [kukac] uni-eszterhazy [pont] hu

Akár százezer forintos ösztöndíj

Nálunk igazán érdemes jól tanulni, hiszen minden alapszak legjobb tanulmányi teljesítményét nyújtó hallgatója 100 ezer forintos havi tanulmányi ösztöndíjban részesül.

Több mint 100 képzés

Sok lehetőségünk van számodra! Tanulmányozd honlapunkat, hogy képzéseink között megtaláld az igazit.

Laptop program

Az intézmény képzéstámogató szolgáltatásainak egyike a hallgatói laptop program, amelyben hallgatóinkat "saját" notebookkal látjuk el! A feltételekről beiratkozást követően tájékozódhatsz!

Mi leszel?

Pályaorientációs tanácsadással segítünk, hogy a nagy kérdésre, magabiztos választ adhass!

Kövess minket