Eszterháy Károly Egyetem - Sárospatak

Tanító

A képzés a Pedagógiai Kar (EKE-PK) kínálatában található meg (Sárospatak) képzési hely megnevezéssel

Az egyik legszínesebb és legérdekesebb világ az alsó tagozatos gyerekek világa. Ők még bármit képesek megtanulni – Te teremtheted meg azt a környezetet, ahol tudásvágyuk, fantáziájuk szárnyra kaphat.

Mit fogsz tanulni?
A pedagógia képzési területhez tartozó tanítói képzés első félévében alapozó tárgyakat fogsz tanulni, majd megkezded a pedagógus hivatásra felkészítő stúdiumokat. Tanulsz egyebek közt tantárgy-pedagógiát magyar nyelv és irodalom, matematika, természetismeret, ének-zene, vizuálisnevelés, technika, életvitel, háztartástan és testnevelés tárgyak tanításához. A harmadik félévtől differenciált szakmai ismereti, míg az ötödik félévtől műveltségterületi modult kell teljesítened, ezek a tanítóság változatos területeire készítenek fel.
Szakmai gyakorlatodat az első félévtől megkezded, tanítási gyakorlatod az ötödik félévtől kezdődik, amely már önálló tevékenységed lesz.

Mit csinálhatsz ezzel a végzettséggel?
Tanítóként az alsó tagozatban a te feladatod a gyermekekkel megszerettetni az iskolát és a tudásszerzést, hiszen te tanítasz nekik szinte minden tárgyat. Megtanítod a kisgyermekeket olvasni, írni, számolni, a környezetük megismerésére illetve zenére, táncra és sportolni. Tanítóként nem csak oktatsz és nevelsz, hanem tanórán kívüli feladatokat is végzel. A gyermekek számára meghatározó, hogy jó osztályba, szerethető közösségbe járjanak, és ennek formálása is a te feladatod lesz. Ezen kívül persze figyelsz a gyermek egyéni igényeire is, segíted a lemaradókat, fejleszted a tehetségeseket. A gyermek iskolai pályafutásában te vagy az első, aki ezt a figyelmet, támogatást adhatod. Tanítóként hatodik osztályig taníthatod a választott műveltségterületedet.
Szoros kapcsolatot tartasz a szülőkkel értekezletek és fogadóórák keretében. Együttműködsz a tantestülettel, és adminisztrációs feladatokat is végzel.

Jellemző munkakörök: tanító
Tanítói feladatokat alapítványi-, egyházi- és állami fenntartású iskolákban végezhetsz. Végezhetsz fejlesztő tevékenységet tanodákban, pedagógiai szakszolgálatoknál.

Amit még a tanító szakról tudni érdemes:

Hogyan jelentkezz?
Érettségizned kell magyar nyelv és irodalomból, emellé választanod kell az alábbiak közül: biológia, matematika, történelem, idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy szakmai előkészítő tárgy (oktatási alapismeret).
Alkalmassági vizsgát kell teljesítened a felvételi érvényességéhez (zenei hallásvizsgálat, beszéd- és testi alkalmasság). Az alkalmassági vizsgára vinned kell a háziorvos által kiállított egészségügyi nyilatkozatot is. Az alkalmassági vizsgán való meg nem felelés a felvételi eljárásból való kizárást jelenti minden olyan alapszakon, ahol az imént felsorolt területeken való megfelelés kritérium-követelmény.
A www.felvi.hu oldalon a „Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban" találsz erről részletes leírást, vagy felvételi oldalunk Alkalmassági vizsgára vonatkozó részében.

Képzési idő: 8 félév
Finanszírozási forma:
magyar állami ösztöndíjas (nappali, levelező)
önköltséges (nappali, levelező)
A képzés helyszíne: Sárospatak

További információk:
felvisarospatak.uni-eszterhazy.hu
pot.uni-eger.hu

Felvételivel kapcsolatos további információ: +36 - 47 - 513 - 000 / 2605 mellék

Nyelvvizsga követelmény: Az alapszak megszerzéséhez egy középfokú B2 komplex típusú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Hasonló szakok: csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus
A szakképzettség angol nyelvű megnevezése: Primary School Teacher

Akár százezer forintos ösztöndíj

Nálunk igazán érdemes jól tanulni, hiszen minden alapszak legjobb tanulmányi teljesítményét nyújtó hallgatója 100 ezer forintos havi tanulmányi ösztöndíjban részesül.

Több mint 100 képzés

Sok lehetőségünk van számodra! Tanulmányozd honlapunkat, hogy képzéseink között megtaláld az igazit.

Laptop program

Az intézmény képzéstámogató szolgáltatásainak egyike a hallgatói laptop program, amelyben hallgatóinkat "saját" notebookkal látjuk el! A feltételekről beiratkozást követően tájékozódhatsz!

Mi leszel?

Pályaorientációs tanácsadással segítünk, hogy a nagy kérdésre, magabiztos választ adhass!

Kövess minket