Eszterháy Károly Egyetem - Sárospatak

Szőlész-borász mérnökasszisztens

A képzés az Agrártudományi és Vidékfejlesztési Kar (EKE-AVK) kínálatában található meg (Sárospatak) képzési hely megnevezéssel

A Tokaj-hegyaljai történelmi és világörökségi borvidéken sárospataki központtal indul 2017 szeptemberétől a szőlész-borász mérnökasszisztensi felsőoktatási szakképzés (FOSz)!
A képzés minőségét az Eszterházy Károly Egyetem és a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék elméleti és gyakorlati szakembereinek példaértékű összefogása garantálja: tudás és tradíció!
Szakmai partnerek: Dereszla Pincészet, Grand Tokaj Borászat, Patrícius Borház, Tokaj Oremus Pincészet, valamint a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa.

A képzés célja:
A felsőoktatási szakképzés célja olyan szőlész-borász szakemberek képzése, akik gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, képesek a meg tanult ismereteket integráltan alkalmazni, előre nem látható helyzeteket is részben vagy teljesen megoldani. Alkalmasak a szőlő termesztéstechnológiájának megtervezésére, az ökológiai és agrotechnikai tényezőkhöz való adaptálására, a termesztéstechnológiai munkaműveletek megszervezésére, végrehajtására, a végrehajtás irányítására, ellenőrzésére. Jártasak a borászati műveletek alkalmazásában, olyan elméleti és gyakorlati szakismerettel rendelkeznek, mely alapján a technológia által megkövetelt beavatkozásokat el tudják végezni. A szőlész-borász mérnökasszisztens szakemberek így sokrétű gyakorlati és elméleti ismereteik révén egyaránt alkalmasak hazai vagy külföldi szőlőültetvények és borászati üzemek munkáinak, technológiai folyamatainak elvégzésére és szervezésére.

A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
felsőfokú szőlész-borász mérnökasszisztens
Viticulture and Enology Engineer Assistant

Képzési idő:
4 félév - 3 félév elméleti képzés és az elméleti képzéshez kapcsolódó gyakorlati képzés + 1 félév összefüggő szakmai gyakorlat.

A képzés helyszíne:
Sárospatak (nappali, levelező tagozat)
A várost a Bodrog folyó szeli át. Nyugatról a festői Zempléni-hegység vonulatai húzódnak, ami a tokaji borok és borkülönlegességek bölcsője. Korábban a várost történelmi és kulturális öröksége miatt "bodrogparti Athénnak" is nevezték.

Finanszírozási forma:
magyar állami ösztöndíjas (nappali, levelező)
önköltséges (nappali, levelező)

Miért és kinek érdemes ezt a szakok választani:
Különösen ajánlott azok számára, akiknél a szőlő-bortermelésnek családi hagyományai vannak.

A képzés sajátosságai:

A felsőoktatási szakképzés gyakorlatorientált formában igyekszik eleget tenni a szakmai és munkaerőpiaci követelményeknek. Az elméleti és gyakorlati (tantermi, valamint üzemi gyakorlatok) tananyag magában foglalja a szőlőtermesztés és borászat teljes szakismereti anyagát.

Mit fogsz tanulni?
A szőlőtermesztés és bortermelés évszádok óta része az emberiség történetének és kultúrájának. A szőlészet és borászat a természet és az emberi tudás erejét ötvözi, ami egy nemes és kultikus eredményben, a borban testesül meg. A képzés során a szőlészet és borászat fontosabb gyakorlati és elméleti elemeit sajátíthatjátok el. Az oktatás gyakorlatorientált, az ismereteket részben az egyetem ültetvényeiben és pincészetében sajátíthatjátok el. A negyedik szemeszter egy féléves szakmai gyakorlat, amit egy külsős, szőlészettel, borászattal foglalkozó vállalkozásnál kerül letöltésre. A megalapozott elméleti tudás is fontos része a képzésnek. Ismereteket szerezhettek a szőlészetet és borászatot megalapozó természettudományos és műszaki alapismeretekről, valamint a szakma gazdaságtudományi alapjairól.

Elsajátíthatjátok a hazai és világfajták használatával, a szőlőtermesztési és bortermelési folyamatok technológiai alapjaival és alkalmazásával kapcsolatos esszenciális ismereteket, valamint a szőlő növényvédelmének alapjait. Megismeritek a borok érzékszervi bírálatának sarokpontjait, a bormarketing alapjait, a borok minőségét és stílusát befolyásoló technológiai háttér és a környezeti hatások szerepét. Megismeritek továbbá a szőlő és bortermelés rendeleti szabályozását, intézményi és gazdasági környezetét, a gyakorlati működtetés fontosabb jellemzőit, a gazdálkodó szervezetek működésének mechanizmusait. Elsajátítjátok a vállalkozások alapításával, működtetésével és megszüntetésével kapcsolatos alapvető eljárási, pénzügyi, számviteli, munkaügyi, munkavédelmi, társadalombiztosítási és adózási jogszabályokat. Alapszinten betekintést kaphattok a kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység céljairól, fontosságáról.

Elhelyezkedési lehetőségek:
Néhány éves gyakorlatot követően végzett hallgatóink szőlőtermesztéssel vagy borászattal foglalkozó üzemek középvezetőivé léphetnek elő. Hallgatóink alapszinten sajátítják el a szőlőtermesztés a borászat termelési folyamatait, a borok érzékszervi bírálatát, mindamellett megismerkednek a beszerzés és az értékesítés területén szükséges szervezési és adminisztrációs feladatokkal is.

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök:
3113 Élelmiszer-ipari technikus
3131 Mezőgazdasági technikus
3135 Minőségbiztosítási technikus
3161 Munka- és termelésszervező
6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő
7115 Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítő

Továbbtanulási lehetőségek:
Az Eszterházy Károly Egyetem Szőlész-borász mérnöki (BSc) alapképzési szakán történő továbbtanulás esetén a felsőfokú szakképzésben megszerzett 120 kreditből legalább 90 kreditet beszámítunk az alapképzésbe. Ennek megfelelően akár 3 félév alatt oklevél szerezhető a Szőlész-borász mérnöki (BSc) alapképzési szakon.

Nyelvvizsga követelmény: nincs

A szakról további tájékoztatás kérhető:
Dr. Zsófi Zsolt egyetemi docens, szakfelelős
E-mail: zsofi.zsolt@uni-eszterhazy.hu
Telefon: 20/805-4181

Akár százezer forintos ösztöndíj

Nálunk igazán érdemes jól tanulni, hiszen minden alapszak legjobb tanulmányi teljesítményét nyújtó hallgatója 100 ezer forintos havi tanulmányi ösztöndíjban részesül.

Több mint 100 képzés

Sok lehetőségünk van számodra! Tanulmányozd honlapunkat, hogy képzéseink között megtaláld az igazit.

Laptop program

Az intézmény képzéstámogató szolgáltatásainak egyike a hallgatói laptop program, amelyben hallgatóinkat "saját" notebookkal látjuk el! A feltételekről beiratkozást követően tájékozódhatsz!

Mi leszel?

Pályaorientációs tanácsadással segítünk, hogy a nagy kérdésre, magabiztos választ adhass!

Kövess minket